Persbericht kunstenares Giulia Cenci

PERSBERICHT | PODIUM DIEVER

Diever kent sinds 1946 een jaarlijkse toneeluitvoering van Shakespeare. Het thema van het kunstenplan is daarom PODIUM, want zoals Shakespeare schreef ‘All the world’s a stage and all men and women merely players. They have their exists and their entrances. And one man in his time plays many parts.’ Het kunstenplan stelt het podium in meerdere betekenissen en contexten centraal. Het podium gaat immers niet alleen over kijken en bekeken worden, maar ook over emotie en de verbinding tussen mens en natuur. Zo biedt het kunstenplan podium aan hedendaagse kunst waarbij de kunstenaars acteur, speler én toeschouwer worden en waarbij alle menselijke emoties aan bod komen: liefde, haat, trouw en macht, verdriet, onmacht, vriendschap, leven, dood en ontrouw. Daarnaast staat ook de natuur als toeschouwer en de omgeving als acteur centraal. Het kunstenplan biedt inspiratie en spiegels voor de mens van vandaag. Bezoekers aan het denken zetten, ze begeesteren en inspireren is daarbij het voornaamste doel en uitgangspunt.
 

In het bos bij het openluchttheater aan de Hezenes is vanaf 22 september 2022 Backland van de Italiaanse kunstenaar Giulia Cenci (1988) te zien. Backland onderzoekt de relatie tussen mens, natuur en samenleving. Cenci vermengt gevonden en achtergelaten objecten met aluminium en brengt het in mallen gegoten aluminium samen in imposante installaties. Cenci geeft met haar werk commentaar op onze wereld, de maatschappij en de onbeheerste macht van de technologie. Die kritiek geeft ze door het tegendeel te laten zien. Ze toont ons haar ruïnes en wrakken van industriële beschaving en ledematen van overledenen in een mislukte beschaving. De kunstenaar in de rol van een schepper die met losse, onsamenhangende onderdelen haar eigen wereld maakt. Dood en verval staan daarin centraal. Shakespeare beschreef ook de onmogelijkheid om je aan te passen, je te vermommen of jezelf te verstoppen. De Shakespeareaanse thema’s van schoonheid, het leven en de dood zijn ook voor Cenci de spiegel die ons voorgehouden wordt. Of zoals Cenci zelf zegt: “Een reactie op waar ik van houd en op wat ik haat in de realiteit van de wereld.”
 

In de installatie Backland is kijken en bekeken een ander belangrijk thema. Vooral het hoofd gemonteerd op het frame van een autostoel verwijst daarnaar. Maar het werk verwijst ook naar de verdeeldheid in de menselijke houding ten opzichte van de natuur. De ledematen op het bed zijn de confrontatie met de onvermijdelijke lelijkheid van dood en verval. Cenci presenteert niet de droom, maar de nachtmerrie; een nachtmerrie die ons tot nadenken kan brengen, die ons wakker kan maken. De botten van de menselijke ervaring omlijsten het bos en het gebladerte en vormen samen een zich geleidelijk ontwikkelend weefsel.

Impressie Backland - Installatie in beukenbos nabij Shakespeare theater