Village of Shakespeare

Kunst, natuur en cultuur zijn verbonden met elkaar in het Kunstenplan met als doel: verrassen en verrijken. De taal van Shakespeare - in de traditie van ruim 75 jaar Toneelvereniging Diever - schittert eigentijdse kunst in een reeks kunstobjecten/installaties en een educatief programma gedurende een looptijd van tenminste 5 jaar.

ONTDEK HET KUNSTENPLAN

Het Kunstenplan van de stichting Village of Shakespeare (VoS) omvat een aantal kunstwerken en een reeks activiteiten in de vorm van festivals en evenementen in Diever. Het Kunstenplan, waarin 6 eigentijdse kunstenaars zich laten inspireren door de taal en de toneelstukken van Shakespeare en het fantastische landschap van Zuidwest Drenthe worden tot een nieuw ensemble gemaakt én het dorp wordt met deze kunstwerken verbonden met het theater in het bos. De reeks activiteiten – festivals, wandelroutes en evenementen - zijn voor bewoners uit de regio van Diever en toeristen.

Kunstenplan

Eeuwenoude teksten van William Shakespeare staan centraal in het Kunstenplan die tegelijkertijd heel actueel blijken te zijn met alle menselijke emoties die er in voorkomen en maatschappelijke thema’s die door regisseur Jack Nieborg aan de Shakespeare teksten worden ‘toegevoegd’.

Licht uit, spot aan. De wereld als schouwtoneel, waarbij bezoekers uitgenodigd worden een actieve rol te spelen en/of toeschouwer te zijn.

De WOW factor staat voorop en educatieve programma’s voor jong en oud geven context en verdieping aan de kunstwerken in de openbare ruimte die van hoge kwaliteit zijn én ontwikkeld vanuit bewonersparticipatie in de ontwerpfase. Door covid en de lockdowns is die participatie in de uiteindelijke participatie niet mogelijk geweest als tevoren gedacht en gewenst. Met scholengemeenschap Stad en Esch- met vestigingen in Meppel en Diever wordt cultuureducatie de komende jaren opnieuw vormgegeven.

Kunst, natuur en cultuur zijn verbonden met elkaar in het Kunstenplan met als doel: verrassen en verrijken. De taal van Shakespeare - in de traditie van ruim 75 jaar Toneelvereniging Diever - schittert eigentijds in een reeks kunstobjecten/installaties en een educatief programma gedurende een looptijd van tenminste 5 jaar.

De centrale metafoor is het podium. Diever als podium, maar wie zijn dan de acteurs op dat podium en wie is het publiek? Is de fietser met zijn zeemleren broek op de Marktbrink object of subject? Hij is de toeschouwer van de bewoners, de huizen en de natuur van het dorp en tegelijkertijd een vreemd object voor de meisjes die op een bankje hun ijsje opeten. Is de bakkerswinkel het podium voor de bakker? Is het wandelpad een flaneer boulevard, een catwalk? Is het houten object een podium of een tribune? Kijken en bekeken worden als rode draad. Waarneming en (zelf)bewustzijn het hoofdthema.

Aanwezig zijn op deze plaats in dit moment is een menselijke basisbehoefte. Ontspanning, vakantie, recreatie, loskomen van de dag dagelijkse zaken, alleen maar ‘zijn’. Op die momenten ontstaat er een ontvankelijke manier van kijken en luisteren. En dan is het fijn als de omgeving daarop inspeelt. Als er een soort waarnemingsversterkers zijn ingebouwd die maken dat je ogen en oren op steeltjes gaan.

De klassieke tragedie schrijft een eenheid van handeling plaats en tijd voor. Als Diever de plaats van handeling is en wij zijn hier en nu en zowel acteur als toeschouwer, wat is dan het script, de inhoud van het stuk waarin wij optreden? Dat is het leven zelf. De kleine dagelijkse menselijke emoties en ook de grote stormen van het menselijke bestaan, de ‘condition humaine’.

De toneelstukken van Shakespeare gaan niet over gekke mensen, uit vroeger tijden met vreemde kleding. Zijn werk raakt alle facetten van de menselijke geest, de duistere en de mooie kanten, toen en nu. Hij schrijft over relaties en grote emoties, over het duister en het licht. Iedereen krijgt te maken met liefde, de dood, met lijden, met verlangen, met het lot. Iedereen is soms speler en soms speelbal. Het leven klopt niet, het is ongerijmd en weerbarstig. Het doorvoeren van een speelse benadering: het mengen van werkelijkheid met ‘stageing’ en inhoudelijke Shakespeareaanse referenties geeft betekenis en extra ervaringslagen.

In het stedenbouwkundig- en landschapsplan, in het kunstenplan, het educatieve project, de evenementen, de branding/identiteit en de horeca en ondernemers is een gezamenlijk uitgangspunt gekozen dat identiteit en samenhang kent. Maar ook veel vrijheid en uitdaging om daarmee op verschillende manieren aan de gang te gaan.

Voor het kunstenplan is het directe contact met de kunstwerken van groot belang. Het gaat om een spel van de toeschouwer en het werk waardoor de toeschouwer deelnemer wordt. Je komt in Diever niet binnen, je komt óp in Diever. 

De Kunstenaars

In het kunstenplan zijn zes beeldend kunstenaars opgenomen voor specifieke locaties en met speciaal voor die locaties te realiseren kunstwerken. Ook is een gespecialiseerde hovenier aangezocht om met Shakespearean Gardens de groene entree’s van het dorp te ‘decoreren’. De contacten met Karst Meijer, hovenier uit de regio, lopen voornamelijk via het project Diever op Dreef, gelet op de vergroening die in het plan voorzien is.

Met een aantal beeldend kunstenaars zijn de plannen al in 2019 gestart. Door covid-19 is het bij de uitvoering van de ontwerpen ingewikkeld geweest om contact met de inwoners te hebben over de plannen die gemaakt zijn. Het lichtplan van kunstenaar Jaap van den Elzen is gerealiseerd in 5 scenes aan de Bosweg om op die manier het Theater aan de Hezenes én het dorp te verbinden. Dit kunstwerk is in de zomer van 2022 gepresenteerd.

Block error: "Call to a member function url() on null" in block type: "download"

Festivals & evenementen

De Nachtelijke beleving, met al twee succesvolle edities, wordt voor alle vier de parels van Westerveld tot een feest gemaakt in juni 2021 en na 3 edities is er een nieuwe traditie. Het Shakefestival vond voor de eerste keer plaats in de zomer van 2019. De stichting Village of Shakespeare was initiator van dit festival nabij de Kerk. Een eigen bestuur ontwikkelt dit evenement verder, maar in 2020 en 2021 maakte covid dat dit festival niet gehouden kon worden. Dit jaar is die traditie gelukkig weer hervat.

Bekendheid geven aan het verhaal

"Diever is nu het dorp waar je het Shakespearetheater kunt vinden. Straks laat het dorp zelf zich als ‘het Shakespeare-dorp’ van Nederland kennen.” Met een gratis voorstelling kregen veel inwoners van Diever alvast gelegenheid om voor het eerst kennis te maken met het theater.

Bewonersparticipatie

Tijdens drie professioneel opgezette en begeleide ‘cafébijeenkomsten’ werden inwoners uitgedaagd mee te denken, door ideeën en plansuggesties te ontwikkelen en te bespreken.

Betrekkingen creëren met onderwijs en jongeren

Met een educatief kunstproject op Stad en Esch (school voor voortgezet onderwijs) worden betrekkingen met onderwijs en jongeren gecreëerd. Hierbij werd Hugo Kaagman, een landelijk bekende kunstenaar, ingeschakeld. Het project had als resultaat een zogeheten Selfiewall met Shakespeariaans beeldmateriaal, in Delfts blauw erop.

Recreanten en inwoners fotografeerden elkaar en zichzelf voor deze Shakespearewall.

In uitvoering brengen van een veelomvattend onderwijsleerplan

De realisatie van de Shakespeare Route

Beeld- en tekstmateriaal langs de looproute van dorp naar theater. Financiële steun door Rabobank en lokaal bedrijfsleven is rond (sponsoring borden en frames). Het aan de route liggende Toeristisch Informatie Punt (tip) ontwikkelt een aansluitende binnententoonstelling van aansprekende voorwerpen uit de opslag van het Shakespearetheater.

De stichting heeft bijgedragen aan de planvorming voor de herinrichting van de dorpskom van Diever: Diever op Dreef. Daaruit is tevens een selectie gekomen van een kunstenaar die aan de herinrichting zal bijdragen.

De stichting heeft daarnaast bijgedragen aan de ontwikkeling van de vormgeving inclusief logo voor Diever in samenwerking met studio de Ronners uit Groningen, Rotterdam en Antwerpen. Alle betrokkenen zijn zeer enthousiast over de ontwikkeling van deze huisstijl, het logo, de lettertypes etc. In het projectplan Diever op Dreef zijn diverse onderdelen op basis van de huisstijl ontwikkeld zoals de vorm van de bankjes, de fiets parkeerplekken en de informatie/verwijzingsborden.

 Lokaal opgepakt door ondernemers

  • * Ontwikkeling Shakespeare-gerelateerde zoals Shakespeare-ijs en de Shakespeare Ale (i.s.m. Brouwerij Avereest)
    * Terras Route Diever, fietsroute in en rondom Diever langs horeca, met Shakespeare als thema* Midzomernachtfestival (samen met de ‘Nachtelijke Beleving’). Dit festival is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie die voor ogen heeft uit te groeien tot een uniek en groot festival rond het thema Shakespeare onder de naam: het Shakefestival * Escaperoom in Shakespearestijl in Wittelte

Mede mogelijk gemaakt door:

  • BPD Cultuurfonds
  • Gemeente Westerveld
  • LEADER Zuidwest Drenthe
  • Mondriaan Fonds
  • Ondernemersvereniging Diever
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Provincie Drenthe
lees meer

ONTDEK HET KUNSTENPLAN

Het Kunstenplan is misschien wel het meest in het oog springende project waar de stichting Village of Shakespeare (VoS) aan werkt. In 2021 komen de eerste kunstwerken tot leven, in het decor van de unieke natuur en dorpsgezichten.

De centrale metafoor is het podium. Diever als podium, maar wie zijn dan de acteurs op dat podium en wie is het publiek? Is de fietser met zijn zeemleren broek op de Marktbrink object of subject? Hij is de toeschouwer van de bewoners, de huizen en de natuur van het dorp en tegelijkertijd een vreemd object voor de meisjes die op een bankje hun ijsje opeten. Is de bakkerswinkel het podium voor de bakker? Is het wandelpad een flaneer boulevard, een catwalk? Is het houten object een podium of een tribune? Kijken en bekeken worden als rode draad. Waarneming en (zelf)bewustzijn het hoofdthema.

Aanwezig zijn op deze plaats in dit moment is een menselijke basisbehoefte. Ontspanning, vakantie, recreatie, loskomen van de dag dagelijkse zaken, alleen maar ‘zijn’. Op die momenten ontstaat er een ontvankelijke manier van kijken en luisteren. En dan is het fijn als de omgeving daarop inspeelt. Als er een soort waarnemingsversterkers zijn ingebouwd die maken dat je ogen en oren op steeltjes gaan.

De klassieke tragedie schrijft een eenheid van handeling plaats en tijd voor. Als Diever de plaats van handeling is en wij zijn hier en nu en zowel acteur als toeschouwer, wat is dan het script, de inhoud van het stuk waarin wij optreden? Dat is het leven zelf. De kleine dagelijkse menselijke emoties en ook de grote stormen van het menselijke bestaan, de ‘condition humaine’.

De toneelstukken van Shakespeare gaan niet over gekke mensen, uit vroeger tijden met vreemde kleding. Zijn werk raakt alle facetten van de menselijke geest, de duistere en de mooie kanten, toen en nu. Hij schrijft over relaties en grote emoties, over het duister en het licht. Iedereen krijgt te maken met liefde, de dood, met lijden, met verlangen, met het lot. Iedereen is soms speler en soms speelbal. Het leven klopt niet, het is ongerijmd en weerbarstig. Het doorvoeren van een speelse benadering: het mengen van werkelijkheid met ‘stageing’ en inhoudelijke Shakespeareaanse referenties geeft betekenis en extra ervaringslagen.

In het stedenbouwkundig- en landschapsplan, in het kunstenplan, het educatieve project, de evenementen, de branding/identiteit en de horeca en ondernemers is een gezamenlijk uitgangspunt gekozen dat identiteit en samenhang kent. Maar ook veel vrijheid en uitdaging om daarmee op verschillende manieren aan de gang te gaan.

Voor het kunstenplan is het directe contact met de kunstwerken van groot belang. Het gaat om een spel van de toeschouwer en het werk waardoor de toeschouwer deelnemer wordt. Je komt in Diever niet binnen, je komt óp in Diever. 

De kunstenaars

In het kunstenplan zijn zeven beeldend kunstenaars opgenomen voor specifieke locaties en met speciaal voor die locaties te realiseren kunstwerken. Eén van de zeven kunstenaars is een gespecialiseerde hovenier om met Shakespearean Gardens de groene entree’s van het dorp te ‘decoreren’. De contacten met Karst Meijer, hovenier uit de regio, lopen voornamelijk via het project Diever op Dreef, gelet op de vergroening die in het plan voorzien is.

lees meer

KUNSTENAARS VAN DE KUNSTROUTE

Giulia Cenci
Jeroen Doorenweerd
Jaap van den Elzen
Jasper Griepink
Elise van der Linden
Karst Meijer
Joyce Zwerver

Diever