"Stones have been known to move and stones to speak"

Kunstenaar: Jasper Griepink

De natuur als toeschouwer. De omgeving als performer. Binnen het kader van ‘Who is the performer, Who is on stage?’ draag ik de natuur aan als centrale performer, wiens optreden wij dagelijks kunnen aanschouwen. Maar andersom, het bos houdt ons ook in de gaten.

“Mycelium in de bodem vertelt een nabije boom of struik precies wat er voorbij komt lopen: een hert, vogel, mens? Wie weet wat ze nog meer over ons weten, bijgehouden hebben, herinneren? En niet alleen die boom vlakbij, nee, de communicatie verspreidt zich in de natuurlijke gemeenschap door allerlei inmiddels aantoonbare signalen”.

Enter the Forrest, Jasper Griepink, 2020
Darkness is Light Germinating (Earth Table 1 + 2), Jasper Griepink, 2019, Installatie.
Gratitude, Watering the Woodlands, Jasper Griepink, 2017
Grove 2.0, Chapel of Wild Wisdom, Jasper Griepink, 2017
Zonder titel, Jasper Griepink, 2018

Jasper aan het woord

“Toevalligerwijs ben ik sinds 2018 bezig met een onderzoek rondom de Hunebedden en de verbeelding van een voor-romeinse/voorchristelijke Europese wereld. Ik speel hierbij niet een archeoloog, maar werk als kunstenaar die onderzoekt hoe hedendaagse verhoudingen tussen mensen, de staat en de natuur in elkaar zitten. Het is een van mijn grote motivaties om aan te tonen dat een meer vredelievend en samenzijn-georiënteerde wereld (met de natuur) heeft bestaan en ook kan bestaan.

Het dorp Diever heeft een Saksische geschiedenis, en daaromheen ook nog oudere geschiedenissen waarvan grote stenen en grafcirkels nog stille getuigen zijn.

Als kunstenaar vind ik dit soort gedachtegoed interessant, en het dunkt mij dat het ons goed kan doen om opnieuw voeling te krijgen met zulke mysterieuze en toch ook tot de verbeelding sprekende manier van mens-natuur beschouwingen. Zeker in een hedendaagse Westerse wereld waarin natuur vooral een bron is van materiaal, grondstof en/of een toegewezen wandelgebied. Wat ik mij afvraag: waar zijn de tempels gebleven? Wie geeft de natuur nog offers van dankbaarheid, niet uit een angstig ontzag, maar vanuit een meer feestelijk plezier om deel te mogen zijn van zo’n enorm wonder, groen en vitaal, maar ook paars en blauw en roze. Het is haast niet voor te stellen wat de natuur ons biedt; medicijnen, zuurstof, verstilling, inspiratie.

Zelf ben ik ook al mijn hele leven dicht bij de bomen. En als kunstenaar en performer heb ik ervoor gekozen om de rol van Druïdische Bard (verhalenverteller) te vertolken tot een nieuw verschijnsel: een personage dat het verre verleden met de noodzakelijkheden van de toekomst vervlecht in ervaringen in het heden. Je zou mij kunnen zien als een hybride tussen de priesteres van het woud en de popster, beide figuren die drama inzetten om kennis over te overdragen en mensen in beweging te zetten. Ik ben iemand die droomt over vernieuwende (politieke) systemen in een bezielde toekomst, iemand die als tolk fungeert voor de oeverloze verhalen van de velden, vennetjes en het arboretum. Met evenveel ernst als humor, diep en toch licht”.

Documentairefilm van Theodoor Adriaans

Project Stones have been known to move; And trees to speak. Jasper Griepink Kunstenplan Diever, Village of Shakespeare 2021-2022 Copyright of courtesy Kyle Tryhorn

lees meer

Jasper Griepink

Het werk van Jasper Griepink activeert de intersecties tussen (natuur)spiritualiteit, seksualiteit, alternatieve gemeenschappen, mythische geschiedenis, ecologie, gender, taal en de politieke velden hierbinnen en eromheen. Hij betrekt zowel traditionele kunstvormen en onderwerpen als methoden en denkwijzen die niet direct als kunst worden gezien. Jasper werkt met onderzoek, geschreven tekst, interactieve performance, installatie kunst, live happening, gesproken woord, muziek, video en tekeningen.

Block error: "Call to a member function url() on null" in block type: "download"

Diever