The place to be or not to be

Naar aanleiding van zeventig jaar ‘Shakespeare Diever’ (intussen alweer 75 jaar) hebben de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe de wens geuit de aantrekkingskracht van het Shakespearetheater een impuls te geven voor het dorp en de toeristen die daar jaarlijks verblijven. Een aantal betrokken inwoners van Diever heeft - toen in 2016 - de stichting Village of Shakespeare (VoS) opgericht.

Fotografie Koen Timmerman

Naar aanleiding van zeventig jaar ‘Shakespeare Diever’ (intussen alweer 75 jaar) hebben de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe de wens geuit de aantrekkingskracht van het Shakespearetheater een impuls te geven voor het dorp en de toeristen die daar jaarlijks verblijven. Een aantal betrokken inwoners van Diever heeft - toen in 2016 - de stichting Village of Shakespeare (VoS) opgericht.

Het doel betrof de ontwikkeling van een Masterplan dat zijn voltooiing moest krijgen in het jaar dat de Toneelvereniging 75 jaar zou bestaan. Doelstelling: Diever (inter)nationaal op de kaart zetten als hét Shakespeare dorp van Nederland. In het Masterplan verbindt de Stichting vier ingrediënten met elkaar:

  • Het theater en zijn inmiddels ruim 75 jarige historie
  • De natuur

  • Het dorp, de bewoners en bezoekers

  • Eigentijdse beeldende kunst

Shakespeare is het centrale thema dat alles met elkaar verbindt. Het oeuvre van Shakespeare omvat vele universele waarden die als inspiratiebron dienen.

Masterplan

Het Masterplan is een Cultureel meerjarenplan, dat zich in de uitwerking kan meten met de andere parels in Drenthe. Cultuur vormt een essentiële factor in het behoud en versterken van het vestigingsklimaat van een stad of een regio én heeft bovendien een grote aantrekkingskracht op toeristen. Vele onderzoeken zoals dat van Gerard Marlet, hebben dat bewezen.

Studio de Ronners (gevestigd in Groningen, Rotterdam en Antwerpen) heeft de branding van Diever verzorgd. Dat is uniek. Welk dorp in Nederland heeft een eigen “huisstijl”? In de vorm van een leporello is dit onlangs gepresenteerd. In het projectplan Diever op Dreef zijn diverse onderdelen ontwikkeld op basis van de ontwikkelde huisstijl zoals de vorm van de bankjes, de fiets parkeerplekken en de informatie/verwijzingsborden. Professionele pr en marketing worden doorlopend ingezet om het verhaal dat verteld wordt volop onder de aandacht te brengen.

Met de uitrol van het Masterplan geeft de stichting VoS een sterke economische, culturele én toeristische impuls aan het dorp en de regio. Binnenlands toerisme is structureel aan het groeien. Covid-19 versterkt deze trend. 

Copyright of courtesy Koen Timmerman

lees meer

Ontstaan van het Kunstenplan

Naar aanleiding van zeventig jaar ‘Shakespeare Diever’ hebben de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe de wens geuit de aantrekkingskracht van het Shakespearetheater een impuls te geven aan het dorp en de toeristen die daar jaarlijks verblijven. Een aantal betrokken inwoners van Diever heeft - toen in 2016 - de stichting Village of Shakespeare (VoS) opgericht. Het doel betrof de ontwikkeling van een Masterplan dat zijn voltooiing moest krijgen in het jaar dat de Toneelvereniging 75 jaar zou bestaan.

In nauw contact met het Recreatieschap Drenthe en Marketing gaan we het Masterplan in de markt zetten. Ook de twee nationale Landschapsparken die het gebied omzomen worden daarbij betrokken.

In de regio wordt hard gewerkt om cultuur en erfgoed als verhalen te presenteren aan publiek. Dwingeloo heeft ‘Beleef de Ruimte’, Frederiksoord haar ‘Koloniën’ en Havelte brengt het thema ‘IJs en Oorlog’ tot leven. Diever heeft Shakespeare en wil dat (inter)nationaal voor het voetlicht brengen. Daarom leggen wij de focus op cultuurtoeristen van alle leeftijden om meerdaagse verblijven te boeken in deze regio. De toneelvoorstellingen zijn onderdeel van het arrangement, maar ook cultuurroutes die gelopen, gefietst en gereden kunnen worden door de regio. De combinatie van cultuur, rust en natuur. Tussen licht en donker - met Diever als de donkerste plek van het land - valt er veel te beleven en te genieten.

De samenwerking met het Ondernemersfonds Westerveld, de horeca in Westerveld en met bestaande evenementen zoals Sfeervol Diever, het Shakefestival, de Zomermarkten, de Nachtelijke beleving en de Country Fair betekent dat we samen sterker zijn dan de som der delen.

Er zijn financiële bijdragen gevraagd - en toegekend - door landelijke fondsen, de provincie Drenthe en LEADER Zuidwest Drenthe. De gemeente Westerveld heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de start- en ontwikkelfase van het project. In het gedeeltelijk parallelle lopende project ‘Diever op Dreef’ zijn door samenwerking in de planvorming mooie synergie voordelen behaald.

Promotiefilm stichting Diever, Village of Shakespeare
lees meer

Diever