Opening Podium Diever

Opening kunstroute en presentatie kunstenplan

Je komt niet áán in Diever, je komt óp in Diever (Jack Nieborg, regisseur Toneelvereniging Diever)

RTV Drenthe

De officiële presentatie werd verricht door Nelleke Vedelaar, gedeputeerde cultuur Provincie Drenthe en wethouder Henk Doeven, gemeente Westerveld. Namens de stichting VoS sprak voorzitter Monique Smidt.

Nog niet alle kunstwerken zijn te zien. Het gaat nu vooral om lichtkunst, daar treden we nu mee naar buiten. Te zien na zonsondergang. Het kost ook veel tijd om iets te maken. Na de zomer zal de rest ook verschijnen. Reden genoeg voor ons om het dan nog een keer te vieren (op de legenda; 1 - 2 - 3 - 7 zijn gerealiseerd).

Diever, parel van zuidwest Drenthe, biedt een uniek podium waarbij de beschouwer kan kiezen tussen de rol van acteur of publiek. Het kunstenplan dat gepresenteerd werd, verbindt eigentijdse kunst, de imposante natuur, het authentieke esdorp en het theater in het bos aan hedendaagse beeldende kunst. Uiteraard met William Shakespeare als voornaamste inspiratiebron.

Het thema van het kunstenplan is PODIUM, want zoals Shakespeare schreef ‘All the world’s a stage and all men and women merely players. They have their exists and their entrances. And one man in his time plays many parts.’

Dit kunstenplan stelt het podium in meerdere betekenissen en contexten centraal. Het podium gaat immers niet alleen over kijken en bekeken worden maar ook over emotie en de verbinding tussen mens en natuur. Zo biedt het kunstenplan podium aan hedendaagse kunst waarbij de kunstenaars acteur, speler én toeschouwer worden en waarbij alle menselijke emoties aan bod komen: liefde, haat, trouw en macht, verdriet, onmacht, vriendschap, leven, dood en ontrouw.

Daarnaast staat ook de natuur als toeschouwer en de omgeving als acteur centraal. Het kunstenplan biedt inspiratie en spiegels voor de mens van vandaag. Met een educatief programma voor inwoners en toeristen die in toenemende mate Drenthe ontdekken als ‘Oerprovincie’ van Nederland wordt het kunstenplan verder ontwikkeld en geladen. Mensen aan het denken zetten, ze begeesteren en inspireren is daarbij het voornaamste doel en uitgangspunt.

Je komt niet áán in Diever, je komt óp in Diever (Jack Nieborg, regisseur Toneelvereniging Diever)

Op onderstaande leganda is 1 - 2 - 3- 7 gerealiseerd. Lichtkunstwerken zijn na zonsondergang te zien.

Foto's: Marius Visser

Opening lichtkunstwerken Podium Diever